Secrets de l’església de Sant Pere de Figueres

En aquest any del mil·lenari 2020, comencem a descobrir els secrets de l’església de Sant Pere de Figueres.


#1
UN SANT PERE BEN MODERN. 
Poliglota i enganxat a les “xarxes”...
Fixant-nos en la gran imatge de bronze que decora el timpà de la porta principal, obra de l’escultor Ramon Pujolboira.
En ella podem veure a un Sant Pere de mirada amable que ens intenta “pescar” amb les seves xarxes i ens convida a entrar al temple. Saps que a dalt de la imatge es poden llegir les paraules de Jesús “Tu, segueix-me” (Jn 21,22), en onze idiomes diferents? A veure si ets capaç de distingir-los.
#stpere1000figueres#elssecretsdesantpere#figueres#2
EL PRIMER GRAFITI DE FIGUERES
Si us fixeu bé molt a prop de la porta del temple hi ha gravada sobre pedra la data de 1578, amb l’escut de Barcelona i les claus de sant Pere (que a la imatge hem pintat en vermell per ajudar-vos a veure-ho). Per tant, estem davant del primer grafiti de la història de Figueres, fet molt probablement per un de Can Fanga.
 #stpere1000figueres#elssecretsdesantpere#figueres#3
UNA FINESTRA AL PASSAT 
Aquest fragment de mur i la seva finestra pertanyen a la part més antiga del temple; fixeu-vos com les pedres difereixen de la resta, amb carreus menys polits i amb les juntes entre si més amples. S’especula amb que eren restes l’antiga església romànica, però el que resulta ben cert és que ens trobem davant la finestra més antiga de tot Figueres, possiblement del s. XII-XIII. #elssecretsdesantpere; #stpere1000figueres; #figueres
#4
FULLES DE FIGUERA 
Situats a tots dos costats de la porta principal hi ha esculpits dos escuts amb una fulla de figuera al seu interior, fent referència al nom de la ciutat de Figueres. Hi ha fulles de figuera representades a diferents parts del temple. A veure si les pots trobar totes!
#elssecretsdesantpere; #stpere1000figueres; #figueres
#5
ES VIGILANTS DEL TEMPLE.
 A la part superior del temple trobem unes gàrgoles de formes grotesques que ens vigilen des de d’alt. Tot i que la seva funció és la de canalitzar l’aigua de la pluja, a l’edat mitjana es feien servir per espantar els mals esperits i protegir als fidels; quelcom semblant a les nostres videocàmeres de seguretat....
#elssecretsdesantpere; #stpere1000figueres; #figueres
#6
UNA FIGUERA SENSE FIGUES
Al porxo de la plaça de l’Església trobem la fantàstica reixa obra de l’artista Ramón Pujolboira. A cada un dels laterals es poden llegir les paraules de Jesús adreçades al pescador “Tu ets Pere / Tu ets Pedra”. A la part central trobem una figuera de grans dimensions amb una filera de xiprers moguts per la tramuntana, fent referència a la paràbola de l’evangeli en la que l’amo d’una vinya volia tallar una figuera estèril, i el seu servent s’ofereix per regar i podar la figuera per tal que doni fruits. La figuera de la reixa no té fruits, i potser és una crida per cuidar entre tots de la nostra “Figueres” i poder obtenir així bons fruits...
#elssecretsdesantpere; #stpere1000figueres; #figueres
#7 
UN SANT MOLT ACTUAL.
 Provinent de la capella situada al carrer de la Jonquera que porta el seu nom, l’església de Sant Pere acull la imatge de sant Sebastià, soldat romà fill de Narbona martiritzat al segle III per l’emperador Dioclecià al negar-se a rebutjar la seva Fe. Sant de gran devoció a les nostres terres des de la pesta negra del 1348, se l’invoca per demanar-li salut i protecció contra les epidèmies i malalties, degut a la seva resistència davant la mort. Actualment cada 20 de gener, dia de la seva festivitat, es beneeixen uns panets que es reparteixen entre els pobres i malalts. També és costum cantar-li uns goigs que finalitzen amb la següent invocació: Acolliu nostres pregàries, Escolteu els nostres planys, Guardeu-nos de malalties, De pestes i demés mals, Beneïu nostres famílies, Protegiu nostra ciutat, CUREU NOSTRES MALATIES GLORIÓS MARTRE SEBASTIÀ!!!
#stpere1000figueres #elssecretsdesantpere #figueres#8 
UNA MARE LLUITADORA
El conjunt escultòric de la Mare de Déu dels Dolors, obra de l’escultor Ramon Amadeu i que data de l’any 1798, té una història intensa: la imatge, que presidia la desapareguda capella dels Dolors i sortia en processó per Setmana Santa, es va salvar de la guerra del francès i també de l’incendi del 36. Durant molts anys va estar desapareguda fins que als anys 40 va tornar a Figueres on al 1973 va tornar va patir un atac. No resulta estrany que tanta gent li tingui devoció: és tot un homenatge a les dones lluitadores!
#stpere1000figueres #elssecretsdesantpere #figueres