PRESENTACIÓ

MIL·LENARI DE LA PARRÒQUIA DE SANT PERE DE FIGUERES Mossèn: Miquel Àngel Ferrés Fluvià
Foto: JosepMª Dacosta
El primer document en què apareix documentada l’església de Sant Pere de Figueres és en el testament del comte de Besalú, Bernat Tallaferro, que és datat el 13 d’octubre de l’any 1020. Aquest document, entre altres coses, ens diu que “el comte fa donació al monestir de Besalú del mas de Tapioles, que era un alou que es trobava dins la “Parrochia Sancti Petri de Figarias”

Que s’anomeni la parròquia vol dir que ja estava constituïda i edificada. Per aquesta raó, ben fonamentada, celebrem durant l’any 2020 el mil·lenari de Sant Pere de Figueres, amb un seguit d’actes que s’estan preparant per part d’una Comissió organitzadora formada per diverses persones relacionades amb la vida parroquial, cultural, popular, artística i municipal de Figueres.
D’aquesta manera volem que sigui una celebració de tota la ciutat i comarca, ja que es tracta d’unes arrels que ens identifiquen. Com a creients, saber que venim de lluny ens ha de projectar amb més fermesa cap al futur, tal com un arbre creix més vigorós quan l’alimenten unes arrels profundes.
Som deutors del llegat important dels nostres avantpassats, que van edificar i, en el seu moment, reconstruir, un temple catedralici i ens han comunicat una fe cristiana que ha estat molt beneficiosa per la cohesió social de Figueres al llarg de la història.

Volem ser capaços de transmetre la torxa de la fe a les noves generacions. Mil anys de la parròquia és una fita prou important perquè sigui commemorada com cal, i així serà, si Déu vol: Hi haurà celebracions religioses, cicles de conferències, concerts, exposicions, edició d’un llibre, visites guiades, tallers familiars, mostra fotogràfica, vetllada poètica, audició de sardanes, actuacions castelleres… Comptem amb la implicació efectiva de l’Ajuntament i de diverses entitats cíviques i culturals que de manera voluntària col·laboren en el Mil·lenari.
Però la programació comporta moltes despeses que no podran ser cobertes sense la col·laboració d’espònsors o empreses o particulars que puguin fer donacions.
Esperem que gaudiu d’aquesta efemèride que només passa… cada mil anys!

Mossèn:
Miquel Àngel Ferrés Fluvià